Birikim MPS Sertifikasyon Kongresine katıldı

Şirketimiz MPS Türkiye Temsilcisi Green Cities Danışmanlık Firması ile temas halinde olduğu halde, MPS Türkiye Ofisi, Green Cities & MPS’nin düzenlediği etkinlikte yer aldı. MPS sertifikasyonunun öneminin farkındayız ve süreçleri kesinlikle takip ediyoruz.